Over ons

Grond-Tec Primer Products is ontstaan ,omdat met name stucadoors en vloerenleggers
problemen hadden met de juiste zuigkrachtreductie van de ondergrond en een goede
aanhechting van de stuc-of vloermortellaag. De oorzaak van deze problemen zijn vooral
ontstaan, omdat er steeds meer verschillende bouwmaterialen worden toegepast, maar
de samenstelling van voorbehandelingsprodukten bleven ongewijzigd.
Wij zijn constant bezig met het verbeteren van produkten om bovengenoemde problemen
te verkleinen of weg te nemen. Dit doen we door goed te luisteren naar de gebruikers en steeds weer proefsgewijs testen uit te voeren. Door deze manier van werken,kunnen onze afnemers rekenen op een produkt dat doet wat het moet doen.

Naast de voorbehandelingsprodukten leveren wij ook produkten t.b.v. vochtkering,opper-
vlaktereiniging en sprayapparatuur voor het snel en gemakkelijk aanbrengen van onze producten.