,

Grond-Tec Wash 5L


De geconcentreerde reiniger die vuil ècht verwijdert !

Zelfreinigend, zonder verplicht na te spoelen Tast de oppervlakte niet aan Voor binnen- en buitengebruik Geschikt voor vloeren, gevels en daken Reageert snel, directe actie Kaliumvrij Weinig geurend Beschadigt geen glas en minerale materialen Natriumhydroxide vrij

Omschrijving:

Grond-Tec Wash is een geconcentreerd produkt met krachtige actieve ingredienten, die een onmiddellijke en diepe reiniging van binnendringende vuil op bouw- materialen mogelijk maakt (vuil in verband met vocht, luchtverontreiniging, sporen van bladeren enz.). De zelf- reinigende werking van Grond-Tec Wash reinigt vervuilde oppervlakken zonder verplichting van naspoelen. Het oorspronkelijke uiterlijk van de materialen wordt hersteld in minder dan een uur, zonder dat de kleur of de mechanische eigenschappen ervan verslechteren. Om alle resten te verwijderen, kan het spoelen echter 45 minuten na het aanbrengen van het produkt worden uitgevoerd.

Grond-Tec Wash is ook het ideale produkt om grijze verkleuring van hout te verwijderen en het verwijdert vergeling, vet- en nicotineaanslag.

Gebruik:

Grond-Tec Wash is een ideaal universeel produkt voor de behandeling van buitenmuren, gevels, weerbeplanting, daken, balkons, fonteinen, zwembaden, monumenten, hekken, terrassen, tuinbestrating, bestrating, tennisbanen enz.. Het kan worden gebruikt op alle materialen zoals beton, vezelcement, natuurlijke of geconstitueerde steen, terracotta, tegels, PVC, hout enz.. Bijzonder aanbevolen voor coatings, zelfs verf en alle soorten coatings

Chemische aard:

Op water gebaseerde oplossing bestaande uit oppervlak- te actieve stoffen en elkalische bevochtigers en zuivere, natuurlijke etherische olie.

Technische gegevens:

Fysieke toestand : Vloeibaar Kleur : Lichtgeel
Geur : Bloemachtig
pH : 13Kookpunt °C : 100 °C
Dichtheid : 1.16 ± 0.01
Wateroplosbaarheid (vol/vol) : Totaal
Vlampunt °C : Niet van toepassing

Toepassing:

Grond-Tec Wash is een geconcentreerd produkt;
Verdun 1 deel produkt met 2 delen water voor de lichte reini- ging. Gebruik het produkt onverdund voor meer uitdagende schoonmaakwerkzaamheden.

Als het oppervlak zwaar bedekt is met micro-organismen, borstel het dan voor het aanbrengen van het produkt.

Test altijd eerst het materiaal voor gebruik.

Spuit 1 laag op droog of licht vochtig materiaal.

Verdunningsaanbevelingen:

Licht vervuild oppervlak -> 1 L produkt op 2 L water
Vuil oppervlak -> 1 L produkt op 1 L water
Zeer vuil oppervlak -> onverdund produkt

Op verticale oppervlakken altijd toepassen van onder naar boven.
Spoelen is niet vereist maar verwijdert het residu. Als u spoelt, wacht dan 20 tot 45 minuten en gebruik een water- straal of hoge druk reiniger.

Voorafgaand aan het overschilderen op aanbrengen van een beschermend produkt moet het materiaal volledig zijn afge- spoeld en droog zijn.

Toepassingsgereedschap:

Breng aan met een lagedruksproeier van het tuintype of met de lagedruk accuspuit.

Preventie:

Om te voorkomen dat opnieuw vuil verschijnt en om de op- pervlakte duurzaam te beschermen na het reinigen en drogen is het aangeraden een preventieve behandeling uit te voeren met een beschermingsprodukt van Grond-Tec.

Verbruik en apparatuurreiniging:

De volgende waarden worden ter informatie gegeven:
3 – 6 m2 / liter. Reinig de gereedschappen en apparatuur met water onmiddellijk na gebruik.

Aanbevelingen:

Voor een perfecte toepassing en effectieve actie moet Grond- Tec Wash worden gebruikt wanneer de temperatuur van de elementen tussen de 5 °C en 25 °C ligt.

Niet aanbrengen als het regent of als er regengevaar dreigt. als het weer extreem heet is, doe het dan aan op de koelere uren van de dag. Luchttemperatuur tussen de 5 °C en 25 °C.

Grond-Tec Wash kan kwetsbare materialen of lichte legerin- gen veranderen. Voer altijd vooraf een test uit.

Niet mengen met een ander produkt. (gevaar voor vrijkomen van giftig gas.)

Vermijd onnodige spatten op gebieden die niet worden be- handeld.

Bescherming van de vegetatie: spatten van het produkt op planten spoelen om schade aan de natuurlijke wereld te voorkomen.

Bescherming van het milieu en de verpakking: spoel de verpakking af met schoon waten en voer deze af in de plastic afvalbak van het recyclingcentrum. Gooi nooit een vuile ver- pakking in de omgeving.

Opslag:

Bewaar in de originele verpakking op een droge plaats uit de buurt van direcht zonlicht bij een temperatuur van tussen de 5 °C en 25 °C

Opslag: 12 maanden vanaf de produktiedatum in de originele ongeopende verpakking

Gezondheid / Veiligheid:

Ademhalingsbescherming. Geen ademhalingsapparatuur no- dig onder normale gebruiksomstandigheden mits er voldoen- de ventilatie is. Gassen, dampen of spuitbussen mogen niet worden ingeademd.

Handbescherming: Draag afgedichte handschoenen van nitrietrubber.

Bescherming van de huid: Laarzen voor beschermeden kle- ding. (Bescherming van de voorschoot.)

Oogbescherming: Anti-spetterbril of CE-gemarkeerde ge- laatsscherm.

Bij inslikken: Geen braken opwekken. Neem contact op met een arts of specialist.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Grond-Tec Wash 5L”

There are no reviews yet.